CV-certifieringar, CV-böcker och CV-utbildningar

6:e boken jag finns med i

Det var fantastiskt roligt att få veta att jag även kommer finnas med i 3:e upplagan av denna internationella karriärbok. Boken kommer ut våren 2023, mars närmare bestämt.

Enbart certifierade CV-experter får skicka in bidrag.

Ny bok för GenZ

Våren 2023, i mars, publiceras denna bok där jag är en av 35 certifierade CV-experter vars arbete passerat nålsögat och valts ut att vara med.

1 av 28 i hela världen

November 2021, äntligen har jag fått "beviset" på att min ansökan om att förnya min MRW-certifiering godkänts. Jag är den enda utanför Nordamerika som har denna certifiering - som regelbundet måste förnyas.

Svårt läge i karriären

Maj 2021, ville CTL (amerikanskt företag som certifierar CV-experter) ha med ett av de CV jag skickat in - i kapitlet "Career Change". 

CV med i webbinarie

September 2020, valdes mitt inskickade (anonymiserade) CV - som 1 av 9 CV ut till den internationella utbildningen. Mitt CV fanns med i kapitlet "Maximizing School Experiences".

Våren 2020 fanns återigen exempel på mitt arbete med i en internationell karriärbok som fokuserar på "managers and executives". Det är otroligt roligt att på tre försök (i tuff konkurrens) få 100% utdelning, dvs. komma med i alla tre böckerna som ges ut av pionjärer/legendarer inom branschen.
När andra upplagan av internationella karriärboken "Get Noticed - Get Hired" publicerades i Februari 2019 finns prov på mitt arbete med. Cirka 100 bidrag skickades in, 10 antogs och ett av dem var mitt. I förra upplagan (se längre ner på denna sida) kom båda mina bidrag med.

Här har en av de två pionjärer och legendarer inom branschen, som publicerat böckerna, skrivit "Birgitta - It is always a please to showcase your excellent work!"
December 2018 valdes båda mina inskickade bidrag (=100%) ut till en internationell utbildning.
September 2018 valdes 100% av mina 4 inskickade bidrag (#CV och #Linkedinprofil) ut till en internationell utbildning (webinarie/E-summit).
Det var fjärde året i rad som jag fick inskickade bidrag (oftast CV:n) utvalda att ingå i internationellt utbildningsmaterial. Enbart ACRW- och MRW-certifierade CV-skribenter får skicka in.
OBS! All fakta fiktionaliseras alltid i de bidrag som används.
Mars 2018 valdes mina bidrag (#CV) ut till en internationell utbildning (webinarie).
Det var fjärde året i rad som jag fick inskickade CV:n utvalda att ingå i internationellt utbildningsmaterial. Enbart ACRW- och MRW-certifierade CV-skribenter får skicka in. OBS! All fakta fiktionaliseras alltid i de CV som används.
September 2017 valdes mina bidrag (CV) ut till en master class - en internationell utbildning (webinarie).
I september och november 2016 fick jag 100% inskickade CV:n antagna (av de max två som enbart ACRW- och MRW-certifierade CV-skribenter fick skicka in). OBS! All fakta fiktionaliseras alltid.
Juni 2017 blev jag godkänd för min andra CV-certifiering - MRW - Master Resume Writer. Jag är nu en av totalt 20 person (globalt) som är MRW och ensam i Europa om att vara MRW.
För att klara den certifieringen krävdes:
- 5 års yrkesutövning som CV-proffs
- Inskickad portfolio med 5 kunddokument (CV + brev) som granskades enligt en rad kriterier av en "granskningskommittee".
- Förklaring av taktik/strategi och layout till varje inskicat CV/brev.
- Uppvisande av hur kundernas CV/brev såg ut innan de anlitade cvhjälpen OCH efter (att jag skrivit deras nya CV/brev).
I december 2015 gavs en helt ny "CV-bibel" ut i USA av branschens två pionjärer och (sedan länge) ikoner och där båda mina bidrag passerade nålsögat och finns med.

Bidragen (all fakta är fiktionaliserad) valdes ut bland nästan ≈ 400 bidrag som >100 CV-skribenter skickat in. Endast 20% av bidragen, från 53 CV-experter, antogs och finns med i boken.
Januari 2015 blev jag en av Europas bäst certifierade CV-experter.
Jag är den första person i Europa (och den enda i Sverige) som blivit ACRW-certifierad - en oerhört krävande CV-certifiering som bl.a omfattar: CV-strategier, kundpositionering, personligt varumärke i CV m.m. 
Härmed är jag en av cirka 100 personer i hela världen som är ACRW-certifierade.
Efter certifieringen handplockade mina lärare mig till sitt exklusiva team av CV-skribenter som arbetar med exekutiva kunder (VD, CEO, CFO, CTO osv) runtom i världen.