Att skriva CV - tänk på detta:

CV står för Curriculum Vitae som betyder "Levnadsberättelse". Numera används begreppet CV när det gäller ansökningshandlingar i största allmänhet. Fram till början av 80-talet pratade man om sin meritförteckning som var/är en förteckning över dina meriter, dvs vad du gjort/arbetat med. Att skriva ett CV betyder dock inte att man skall berätta om hela sitt liv.
Att tänka på när du skall skriva ditt CV:

Ditt CV måste vara överskådligt - lättläst och tydligt!

En rekryterare läser mängder med ansökningar och hinner inte lägga ner mycket tid på just din ansökan. Du har några sekunder på dig att fånga rekryterarens uppmärksamhet.
Följande saker måste finnas med i ett CV:

  • Kontaktuppgifter, dvs namn, adress osv.
  • Arbetslivserfarenhet – Lista dem i fallande ordning, dvs den senaste skall stå överst/komma först.
  • Har du gått igenom en/några utbildningar skall den/de finnas med.
  • Vilka språk kan du?
  • Har du några IT/datakunskaper?
  • Foto? Skicka gärna med en lämplig bild på dig, en passliknande bild är bra. MEN detta är helt beroende av i vilket land som ditt CV skall användas.

Innan du är klar med att skriva ditt CV - glöm inte att göra en stavningskontroll, och att ta bort alla särskrivningar! 
Mer tips. Läs gärna de tre artiklar cvhjälpen skrivit om "onödiga saker i ditt CV".